Agrotop

Sadzarka Texdrive Best

Profesjonalna sadzarka karuzelowa jedna sekcja - jeden operator. Karuzela 6 otworowa. Rozstaw między rzędami od 50-90cm. Opcjonalnie podwójna rama i odległości między rzędami 25-50cm. Rozstawy w rzędzie od 14 do 50 w standarcie i 31-82 opcjonalnie. Wydajność 3.500-4.000 tyś sadzonek na godzine na operatora.

Najszybsza sadzarka na Świecie. Sadzi sadzonki z bryłką ziemi do 3cm średnicy w standarcie(opcjonalnie od
3-6cm redlica szeroka ) Napęd sekcji z kół jezdnych.

Możliwość regulacji:

  • głębokośći sadzenia
  • siły dogniatania
  • czasu spadania przytrzymywanie sadzonki w pozycji horyzontalnej-automatyczne
  • wypychanie sadzonki z redlicy -automatyczne
  • Dodatkowe kółko gumowe dogniatające przed redlica w standarcie.

Bogate wyposażenie opcjonalne: Karuzela 12 otworowa zwieksza wydajność do 7.000tyś sadzonek na godzine na operatora ale i zwieksza rozstaw miedzy rzedami do min. 62cm